O elektroodpadach

ELEKTROODPADY to wszystkie zużyte urządzenia działające na prąd lub baterie.

NIE WYRZUCAJ ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ RAZEM Z INNYMI ODPADAMI - POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI ZASADAMI:

ODDAJ ZUŻYTY SPRZĘT W MIEJSCU DOSTAWY
W przypadku zakupu przez Internet lub w sklepie stacjonarnym z opcją dostawy, zużyty sprzęt tego samego rodzaju co dostarczany i w tej samej ilości, można NIEODPŁATNIE oddać w miejscu dostawy nowego urządzenia.

ZOSTAW ZSEE W SKLEPIE, W KTÓRYM KUPUJESZ NOWE URZĄDZENIE
Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy tego samego typu i w tej samej ilości, np. kupując telewizor możemy NIEODPŁATNIE oddać stary. Małogabarytowe elektroodpady możesz zostawić bezpłatnie we wskazanym miejscu w każdym dużym sklepie ze sprzętem elektronicznym.

ODNIEŚ DO PUNKTU ZBIERANIA
W każdej gminie powinien znajdować się punkt zbiórki zużytego sprzętu, działający w PSZOK – Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Informacja o najbliższych lokalizacjach dostępna jest zazwyczaj na stronach internetowych lub tablicach ogłoszeń urzędów gmin.

ZOSTAW W PUNKCIE SERWISOWYM
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia takiego urządzenia.

ZGŁOŚ ODBIÓR W RAMACH PROJEKTU DECYDUJESZ.PL
Jeśli chcesz oddać sprzęt wielkogabarytowy, ale nie kupujesz nowego sprzętu i nie korzystasz z przysługującego Ci prawa do bezpłatnego oddania elektroodpadów w miejscu dostawy, zgłoś odbiór za pomocą formularza.

ZEBRANY W TEN SPOSÓB SPRZĘT TRAFIA DO ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA, GDZIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI USUWANE SĄ Z NIEGO SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE, A POZOSTAŁE ELEMENTY TRAFIAJĄ DO RECYKLINGU.

DLACZEGO NIE WOLNO WYRZUCAĆ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ŁĄCZNIE Z INNYMI ODPADAMI?

  • Za wyrzucenie urządzenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym grozi kara grzywny!
  • Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej planety!
  • Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np. ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon), które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska!


RODZAJE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH W WYBRANYCH RODZAJACH SPRZĘTU:

Electro System

MONITORY: arsen, ołów, kadm, chrom, rtęć. Substancje te posiadają silne właściwości trujące, mutagenne i rakotwórcze.

LODÓWKI: freony. Główny czynnik odpowiedzialny za powstanie dziury ozonowej.

KOMPUTERY: związki bromu. Powodują schorzenia układów rozrodczego i nerwowego.

ŚWIETLÓWKI: rtęć i luminofory. Rtęć powoduje zaburzenia słuchu, wzroku, mowy, koordynacji ruchowej.


Decydujesz.pl

Symbol zgodności z dyrektywą unijną WEEE (ang. Waste of Electrical and Electronic Equipment) oznacza, że nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

PAMIĘTAJ! KAŻDY Z NAS WŁAŚCIWYM POSTĘPOWANIEM ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ZAPOBIEGA POTENCJALNYM NEGATYWNYM KONSEKWENCJOM DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ DLA ZDROWIA LUDZI I ZWIERZĄT. POSTĘPUJ EKOLOGICZNIE!


Więcej informacji o ELEKTROODPADACH znajdziesz na www.electro-system.pl lub www.remondis-electro.pl.