KUPUJĄC NOWE URZĄDZENIE MASZ PRAWO DO ODDANIA BEZPŁATNIE STAREGO URZĄDZENIA TEGO SAMEGO TYPU W MIEJSCU DOSTAWY NOWEGO SPRZĘTU

NOWE URZĄDZENIE KUPIŁEM W

WAŻNE!
BEZPŁATNIE ODBIERANE SĄ URZĄDZENIA TEGO SAMEGO RODZAJU I W TEJ SAMEJ ILOŚCI CO NOWO ZAKUPIONY SPRZĘT

Organizatorzy: REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.
Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.